Fagbakgrunn, kurs og erfaringskompetanse


 
Selvst.nærdrivende,  org.nr: 970363157 
Komperudveien 108, Åmot 
 
    
oppstart 1984- dags dato   hjerteklipp/Salong MINI

Yrkesutdanning Fagbrev 1974.


                       
 
"PUSTEROMMET, Modum",kurs- lavterskeltilbud for alle 
Oppstart 2000. 

IoPT- Buskerud , Traumeterapi IoPT, oppstart 2015 

Grupper, parterapi og individuell terapi, samt samtaler og sjelesorg.

                               
Grunnutdanning i systemiske samtaler og konstellasjoner NKf

2010- 2013

 
Sertifiseringsutdannelse:  2013-2015© IT, Institutt for Konstellasjoner og Flergenerasjonelt Traumearbeid, NORGE  , Multigenerational Psykotraumatology.

TRAUMETERAPEUT IoPT/ KONSTELLATØR  2015.

Identitetsorientert psykotraume teori og terapi

Intensjonskonstellasjoner/ Resonansprosesser.

Figurkonstellasjoner.
Markører, mm

Årlig  oppdateringskurs høsten 2015- høsten 2016

IoPT, Identitets orientert Psykotraumeteori og terapi.

2017, fagseminar med dr Gabor Matè og prof. dr Franz Ruppert.

 2019

Fagseminar " Who am I in a traumatised society" 

Prof.dr Franz Ruppert  

Institutt for Traumearbeid.


7&8 september 2023


International IoPT conference .

Franz Ruppert, Vivian Broughton, Irene Standnes Inga Marte Thorkildsen,Cristina Archetti,May Sunita Bergli, Ellen Torp og Bjørn Reidar  Brune.

2020 

Faguke og workshop i Tyskland, 45 timer, flerkulturell samling.

Prof.dr Franz Ruppert.

2019

Innføring i metakognitiv terapi

Modum Bad

Kunstterapi og Konstellasjoner.

Krysalis, Oslo  og Kunstterapeut Traude Wild, Wien.

 
 Ringerike Fengsel                                                 
nov 2010- jan 2014.

Frisør.

-----------------------------------------------------------------------
ØVRE EIKER KOMMUNE: 1990-2006.

Oppstart, medutvikling og ledelse av Mødregrupper/ Videreføringsgrupper( forskningsbasert- NOVA)  
Barnevernet & PPT Ø.Eiker, prosjekt 4 fylker   1990 - 2000


Hjelpetjenesten for barn og unge.
 Velferdsgruppa. 1998 - 2000


 
Miljøter/arb. og tilsynsfører 2000 - 2006
Tverrfaglig faggruppe + psykiatrisk tjeneste.
Familiebistand. En til en.

Sosialkontoret.
Oppstart av gruppe for rusavhengige mennesker.
samt innkjøp, innredning av 5 boliger.
Miljøarbeider, personlig oppfølging (rus).


Forebyggende tjeneste.
Gruppeleder "Jentegruppa".
Avlastningshjem.
 
Koordineringstjenesten Ø.E. kommune.
Praktisk bistand / veiledning ( liv og økonomi)familie.

Barneverntjenesten i Nedre Eiker komm.
Familieveileder/ Modum Kommune.  "PUSTEROMMET, Modum"
oppstart 2000. 

 Samarbeid med Frivillighetssentralen
Nedre Eiker/Buf.dir. og Øvre Eiker 
 
Gratis Pusteromkurs, samliv- liv og lære/forebyggende.
 
2007-2008-2009- 2010- 2011-2012-2015
-2016-2017- 2018- 2019 - 2020- 2021- 


2010- 2011 og 2012 også samarbeid med        
Øvre Eiker Kommune-Helse og sosial /

 Alt i ett Huset/

Barne, ungdoms og familiedirektoratet. 

2015- Samarbeid med Frivillighetssentralen i Øvre Eiker og BUF.dir / Aquarius Studiesenter Drammen

 

 2016- Samarbeid med Frivillighetssentralen Ø Eiker og BUF dir./ Aquarius Studiesenter/ Pusterommet/ Grace Adelaide AS.

2017- Samarbeid med Frivillighetssentralen Ø Eiker, BUF dir/ Familiesentret -Helsestasjonen i Øvre Eiker.

2018- Samarbeid med Frivillighetssentralen i Øvre Eiker & BUF.dir 

2019 - 2020 Samarbeid med Frivillighetssentralen/  Kultur og Livskrafts etaten i Øvre Eiker kommune , samt Aktivitetshuset Optignisten,  midler fra BUFdir.

2021- Samarbeid med Audhild Askerud og Kultur og Frivillighet i Øvre Eiker kommune , midler fra Barne Ungdoms og familiedirektoratet. " Fra Romantikk til Realitet i koronatider "

OPPLÆRING I : 

Veiledning
, (kollega/gruppe/ tverrfaglig).
Handal & Lauås.
    1998-2000

MODUM BAD:

PREP ( Prevention and Relationship Enhancement Program /Samlivssenteret ModumBad)                 
( Markman& Stanley) Berger Hareide & PerArne Dahl.

1999.

Innføring  i Sjelesorg
Sjelesorginstituttet Modum Bad.
2010.

Ny sertifisering som kursleder i PREP,  2016. Kildehuset, Modum Bad.


Opplæring/Fagkonferanse Fortsatt Foreldre.
Hvordan støtte foreldre slik at de kan få til et godt nok samarbeid etter samlivsbrudd-
BUFdir/ Modum Bads Senter for familie og samliv 2010

2018 Hjelperollen i møte med traumatiserte pasienter.

Kildehuset/ Modum Bad


Ledelse av grupper/nettverksteori/metode/ressursorienterte tilnærmingsmetode/ samarbeid med hjelpeapparatet, kreativitet mm. 
Barnevernetsutviklingssenter/ NOVA 1990-1998.
   
NOVA rapport 29/97+ 14/08
NOVA temahefte7/95

 
................................................................
                                  

The Journey- Reisen,
Brandon Bays nydelige spirituelle healing metode. 
Du skal ikke forringe tilgivelsens kraft. 
2001/02/03


Selvhypnose m/ NLP Psykolog S.Stubsjøen.
En effektiv og rask måte til å skjønne betydningen av hjernen og hjertets kraft.


 EFT, nivå 1og 2,  ( Emotional Freedom Technique)
Tron Enger, EFT-TERAPI Ltd NUF

Husøysund 2011
  

                                                                                                                                                                 
Pust, avspenning,motivasjon.
 Puster du? Prøv og se hva det gjør med kroppen din


Store og små kurs:
Grunnutdanning  Metamedisin 
Dagfrid Kolås / Bent Madsen/ Trine Helgerud/ 
 
Metamedisin og øyensykdommer v/ Dr. Kwesi Anan Odum
               
Grunnutdanning Kunstterapi
- Dansk modell.
Institutt for kunstterapi/

Intuitiv maling - Kreativitet for alle. 

Kreative drømmer 3 kurs - Sattva Kunstterapisenter

Coaching- DU har svaret. Nettstudie.

 Familiekonstellasjoner,Familieoppstilling.
 Hellinger institutt, Oslo.

Fra Damanhur: Past lives 1,2,3 ,4& 5 level.  Shama Viola , Crotalo Cesamo, Anne Poiana Gjeitanger.

Gruppe som metode. 

Andre kurs og aktiviteter.

Voksne for barn.

VISUALISERING ( kjent også fra idrettsverden)

Drømmetydning for nybegynnere. (Jungiansk.)

Kurs fra Aruna akademiet.

Lysterapi. 

 

Olje, tegning og akvarell, 
Reidun Heyerdahl, Leendert Hogstad,

Del denne siden

unsplash