Fra Romantikk til Realitet,eller omvendt.. et lite kurs for dere to ?

PREP er en forkortelse av den amerikanske betegnelsen Prevention and Relationship Enhancement Program. På norsk: Et forebyggende program som styrker samliv.

PREP ble skapt i USA rundt 1980, og blir stadig videreutviklet på bakgrunn av ny forskning. Programmet er oversatt og bearbeidet for norske forhold av Modum Bad. PREP-kurs holdes i hele Norge av kursledere som har fått opplæring.

Jeg ser nytten av at par, som ikke har altfor for høyt konfliktnivå, lærer seg enkle teknikker som f.eks Tale /Lytte teknikk.

Programmet/ opplæring er pedagogisk, og har høy humorfaktor, sammen med alvor. 

Undervisning for dere to: 4 ganger a 2 timer kr 6000.- ( må betales i helhet ved oppstart, inkl materiell, kaffe/te kjeks.)

Er konflikten for stor, kan jeg benytte terapimetoder, som må bestilles utenom PREP dagene.

Se prisliste.

PREP biter blir alltid benyttet som øvelse i mine lavterskelgrupper, samarbeid med frivillige organisasjoner/kommuner og BUF dir.

Del denne siden

unsplash