The imprint/ blåkopien

Dr Gabor Matè, hans bok som nå er på norsk " NÅR KROPPEN SIER NEI" prisen vi betaler for det skjulte indre stresset er uhyre interessant, og jeg tror vi alle skal lese den nå i 2018 !

FOR DEG? DERE?

 IoPT er en medikamentfri terapi, og som RegistrertTraumeterapeut IoPT  tilbyr jeg  prosessterapi.

Sakte, men sikkert blir du  mer klar, sterk, fornøyd, deg selv! 

Identiteten din, hvem er du ?

Vi jobber sammen steg for steg, lag for lag  med å avdekke hva som hindrer deg i å være den du virkelig ønsker å være, så du dermed kan begynne med å være DEG ! 

Er det dine egne vonde hendelser/ traumer som ligger der og lager så mye uro og "krøll" for deg? Eller kan du arvet traumer fra tidligere generasjoner?

Dette vi kaller ubevisst fungering, som stadig fører deg ut i "den samme elendigheta" gang på gang, disse dynamikker som oppstår , i relasjon med andre, men også i relasjon til deg sjøl, har du lyst å se og utforske dette?

Hvorfor skjer det,akkurat meg, så mange ulykker gang på gang, er det mange som spør. Hva er det jeg ikke skjønner her?

Er det ditt, eller har du kanskje fått det overført allerede da du lå i mammas mage?

 Hva er egentlig din største kvalitet og begeistring? Har det blitt helt skyggelagt for deg?

Kom med i små grupper, eller i individual terapi/ work shop, så finner du tilbake til deg , etterhvert.

 

Eks fra klienters utfordringer:

 Parforhold som skurrer?

Avhengig ? Rus, mat, nett, spill, røyk, trening, shopping osv osv

Kroppslige symptomer/ smerter?

Dårlig sjøltillit?

Stå fast i utvikling?

Vonde, sinte  eller irriterende følelser som forstyrrer dine dager?

Vansker med å forstå deg sjøl?

Krenkelser/ mobbing  som plager deg?

Flashbacks?

Foreldrerolle, vanskeligheter?

Skilsmisse, men fortsatt foreldre?

Hypersensitiv?

"Se meg- hør meg", følelsen av å være usynlig?

Problemer på jobben? I relasjoner?

Vold i nære relasjoner?

Seksuelle overgrep?

Utrygghetsfølelse?

Å føle seg som et barn, når man er voksen ?

Pusteproblemer?

Stivhet?

Å stenge seg sjøl inne?

 

Jeg tar også imot de som sliter med egne sjelekonflikter i forhold til :  Gud/ terapi.

Eller åndelige overgrep  f eks i  menighet  eller i alternative kretser.

 

 Min verktøykasse er stor, fra det folkelige "Se muligheter istedenfor begrensninger" til det mye dypere:

"IoPT, Identitetsorientert Psykotraume teori og terapi "og din intensjon , som kan  vise traume ditt,eller evt de ubevisste generasjonsoverførte,  og gi deg en mulighet til forandring.

Et JEG og en VILJE  som ble krenket i tidlig barndom,kanskje allerede før fødsel,  kan føre til forvirring, hjelpeløshet og sykdommer som voksen hvis en ikke tar seg sjøl på alvor og starter opprydning/bearbeiding.

Ditt følelsesliv startet i mors mage, du har faktisk levd i 9 mnd når du blir født. Et foster er et følende, sansende vesen, men ikke et tenkende vesen.

Du kan aldri forandre andre for at du skal få det bedre, andre gjør det de gjør uansett,  du kan bare forandre og styrke DEG, men dette må komme innenfra, ellers blir det bare nye "overlevelsesstrategier".   

 Husk: "Det nytter ikke å sette ut disse duftlysene i huset om huset virkelig trenger en omgang med skurekosten!  Duftlysene kan vi bruke som bonus etterpå. "

 

http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/medisinfrie-tilbud-traumeterapiiopt/ 

 

Jeg tilbyr deg også timer i Modum Bads samlivsprogram PREP, hvor jeg er sertifisert kursleder. For deg, eller for dere to, eller i grupper.

Herunder kommer også gratis Lav terskel kurs som går over 1 helt år, med 2 grupper, i Hokksund. Disse er sponset av Barne Ungdoms og Familiedirektoratet på 11 året.Kan søkes til andre kommuner.

Ellers er min verktøykasse stor etter 16 år i off. arbeid, bl. a med forskningsbaserte Mødregrupper, familieveiledning, rusavhengige osv.

og mange år med kurs og opplæringer i div. retninger , som f eks EFT, Kunstterapi, Selvhypnose, Avspenning, Pust, Gestalt terapiøvelser, The Journey osv.

Altså noe for enhver smak og interesse.