FOR DEG? DERE?

 IoPT er en medikamentfri terapi, og som RegistrertTraumeterapeut IoPT  tilbyr jeg  prosesser.

Sakte, men sikkert blir du  mer klar, sterk, fornøyd, deg selv! 

Identiteten din, hvem er du ?

Vi jobber sammen steg for steg, lag for lag  med å avdekke hva som hindrer deg i å være den du virkelig ønsker å være.

Er det dine egne vonde hendelser/ traumer som ligger der og lager så mye uro og "krøll" for deg? Eller kan du arvet traumer fra tidligere generasjoner?

Dette vi kaller ubevisst fungering, som stadig fører deg ut i "den samme elendigheta" gang på gang, disse dynamikker som oppstår , i relasjon med andre, men også i relasjon til deg sjøl, har du lyst å se og utforske dette?

 Er det ditt, eller har du kanskje fått det overført allerede da du lå i mammas mage?

 

http://www.sinnetshelse.no/artikler/kroniskesmerter_overgrep.htm  

 

 

Eks fra klienters utfordringer:

 

Parforhold som skurrer?

Avhengig ? Rus, mat, nett, spill, røyk, trening, shopping osv osv

Sykdomssymptomer/ smerter?

Dårlig sjøltillit?

Stå fast i utvikling?

Vonde, sinte  eller irriterende følelser som forstyrrer dine dager?

Vansker med å forstå deg sjøl?

Krenkelser/ mobbing  som plager deg?

Flashbacks?

Foreldrerolle, vanskelig å fordele oppgavene?

Skilsmisse, men fortsatt foreldre?

Hypersensitiv?

"Se meg- hør meg", følelsen av å være usynlig?

Problemer på jobben? I relasjoner?

Vold i nære relasjoner?

Utrygghetsfølelse?

Å føle seg som et barn, når man er voksen ?

 

 

 

Min verktøykasse er stor, fra "Se muligheter istedenfor begrensninger" til det mye dypere:

"IoPT, Identitetsorientert Psykotraume teori og terapi "og din intensjon , som kan  vise traumene dine, eller evt de ubevisste generasjonsoverførte,  og gi deg en mulighet til forandring.

Et JEG og en VILJE  som ble krenket i tidlig barndom,kanskje allerede før fødsel,  kan føre til forvirring, hjelpeløshet og sykdommer som voksen hvis en ikke tar seg sjøl på alvor og starter opprydning/bearbeiding.

Ditt følelsesliv startet i mors mage, du har faktisk levd i 9 mnd når du blir født. Et foster er et følende vesen, ikke et tenkende vesen.

Du kan aldri forandre andre for at du skal få det bedre, andre gjør det de gjør uansett,  du kan bare forandre og styrke DEG, men dette må komme innenfra, ellers blir det bare nye "overlevelsesstrategier".   

 

Husk: "Det nytter ikke å sette ut disse duftlysene i huset om huset virkelig trenger en omgang med skurekosten!  Duftlysene kan vi bruke som bonus etterpå. "

 

Her kan du lese hva vår lærer sier om faget og terapiformen: 

http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/medisinfrie-tilbud-traumeterapiiopt/