Deler av livshendelser skrives om som et eventyr..