De nye EU personvern lover

De nye regler for personvern vil også berøre oss som jobber som IoPT terapeuter, naturligvis.

Det innebærer at jeg kun kan svare deg vdr dine personlige spørsmål,  pr postet brev, og ikke pr mail, messenger eller sms.

Dette blir neppe enkelt å gjennomføre for meg,å skrive og poste brev, heller ikke telefonsamtaler pga av arbeidsmengde.

Du kan skrive til meg, på eget ansvar ( jeg printer ut, oppbevarer dine spørsmål i mappe, som blir låst inn) og vi kan ha en samtale rundt dette , enten i starten av din  neste time, eller du kan bestille mellomtime / evt tlf samtale, a kr 600.-pr 1/1 time.

 Du får naturligvis med ditt skrevne skriv hjem.

Jeg vil helst ikke oppbevare sensetive opplysninger her i det hele tatt, derfor har jeg alltid det med i "Mine regler" at her blir det kun ført opp fornavn, dato og Intensjonssetning vdr traumeterapien IoPT.

I individuell terapi er det mulig å få med stikkord vdr prosess med hjem, men da må det avklares på forhånd.

Bruk mailadresse : m@iopt-buskerud.no for spørsmål

Jeg sender ut som vanlig info,til dere som har svart JA  på om dere vil fortsette å motta mail fra meg.

Der kommer opplysninger, stoff og historier fra teorier/ praksis( fra bøkene) samt  tilbud om grupper, ledige timer osv via denne mail fra nå Juni 2018.

Lav terskel tilbud vil også komme her.

For deg som lurer på hva GDPR er og innebærer :

Persondatapolitik vedrører hemmeligholdelse av personoplysninger

 Databeskyttelsesforordning (GDPR).

Den nye Databeskyttelsesforordning har følgende hovedformål:

  1. At du vet presis hvilke data/opplysninger, en virksomhet har registreret om deg.
  2. At du vet hva de gjeldende data blir brukt til.
  3. At du kan få dine data slettet/utleveret (med mindre annen lov motsier det).
  4. At du skal gi samtykke, hvis dine opplysninger blir videregitt til andre parter, eller hvis
    data skal brukes til andre formål, enn det de opprinnelig ble innsamlet til.

Jeg skal derfor gjøre dig oppmerksom på, hvilke data/opplysninger, jeg har om deg - og hva de blir brukt til.