Dr. Gabor Mate vil du kunne høre sammen med Franz Ruppert i Oslo neste år 2017. han har sagt JA TAKK til invitasjon fra skolen og Marta Thorsheim.