Byron Katie underviser i enkle sanne leveregler:
1. Du har alltid et valg- uansett.

2. Vedr tanker : Er de sanne? Kan du være helt sikker på at de er sanne?
3. Hvordan reagerer du, hva hender når du tror på den tanken?
 4.Hvordan ville du hatt det og hvordan ville du følt deg uten disse tankene?

5. Snu det hele om. ( Hvem eier egentlig problemet? )


Når vi veit at tanker lett blir til følelser, og vonde følelser over lengre tid kan bli til kroppslige symptomer, er det klokt å undersøke sine egne tanker.
Å jobbe med sitt eget verd, styrke det fra bunnen av, gjør at du står stødigere.