VELKOMMEN TIL:

Traumeterapi IoPT

Grupper, par, enetimer. Privat praksis og off.oppdrag.

 

Tilbud også på

,sponset Lavterskel kurs, høsten 2017:

"Fra romantikk til realitet" er et samarbeid med Ø.E.Frivillighetssentral og BUF dir. For deg som vil lære enkle teknikker for et bedre kjæresteliv, eller forberede deg til det neste forholdet ditt...

Denne høsten og vinteren får vi låne kursrom på Helsestasjonen/ Familiesentert i Øvre Eiker.facebook: PUSTEROMMET,Modum/Marit JB

 

 

 IoPT- Identitetsorientert Psykotraumeteori og terapi / inkl prosessamtaler. 

 

 PREP sertifisert kursleder ( samliv)

 EFT

Selvhypnose

The Journey m m

 

 

 PUSTEROMMET, Modum støtter:

http://kailashskolen.com/blifadder 

og

Øvre Eiker for Kenya.

 

 

  "Mine arrangement"

 http://www.pusterommet.biz/29319579

 

"En sårhet tidlig i livet,selv der ikke -synlig vold har skjedd, forvolder en smerte som betvinger flukt-og bedøvelsesstrategier som opprettholder sårheten og øker sårbarheten. Et barn som blir krenket i sin verdighet, blir til en voksen som ikke verdsetter liv og helse. "

 

fra "Hvordan krenkede barn blir syke voksne" av Anna Luise Kirkengen , prof. i allmennmedisin ogAne Brandtzæg Næss medisinstudent.