Mob: 40230224

Modum, Hokksund og Drammen

 

 

VELKOMMEN TIL:

Traumeterapi IoPT, Identitetsorientert psykotraume teori og terapi.

Grupper, par, enetimer. Privat praksis og  off.oppdrag.

 

Trauma is not what happens to us, but what happens inside us.

Traume er ikke hva som skjedde oss, men hva det gjorde med oss.

Et traume forsvinner ikke av seg sjøl, slik som stress gjør.

Det ligger der, godt dyttet ned og fortrengt, og lager så mye unødvendig belastning for måten du møter livet på . Det er helt naturlig at du bruker ubevisste overlevelsesstrategier i møtet med det som trigger deg.

Kom på en åpen kveld eller et lørdagskurs, og opplev noe som virkelig kan hjelpe deg se, føle, erkjenne sammenhengen.

Se: http://www.pusterommet.biz/29319579

 

 

"En sårhet tidlig i livet,selv der ikke -synlig vold har skjedd, forvolder en smerte som betvinger flukt-og bedøvelsesstrategier som opprettholder sårheten og øker sårbarheten. Et barn som blir krenket i sin verdighet, blir til en voksen som ikke verdsetter liv og helse. "

 

 

 

fra "Hvordan krenkede barn blir syke voksne" av Anna Luise Kirkengen , prof. i allmennmedisin ogAne Brandtzæg Næss medisinstudent.

 

 

 

 

 

 

 

MULIGHET OGSÅ FOR :  

 

Gratis ( følg med vdr 2019)

Lavterskel kurs 2018. ( Fulltegnet høsten/ vinter  2018)  

"Fra Romantikk til Realitet" er et samarbeid med Ø.E.Frivillighetssentral og BUF dir, og det er jeg og min assistent Anja som holder disse dager.

For deg som vil lære enkle teknikker for et bedre kjæresteliv, eller forberede deg til det neste forholdet ditt...

Vi bruker forskjellige enkle innfallsvinkler, bl.a PREP,  for et bedre samliv, det er absolutt for dere to, men også for deg som vil lære noe, som gagner din lille familie. Ingen terapi, kun undervisning, selvutvikling /bevisstgjøring, absolutt noe for deg som synes parforhold er oppskrytt.. 

I høst er vi i psykiatriens hus i Ø. Eiker kommune "Optignisten"

 

 facebook: PUSTEROMMET,Modum/Marit JB

 

 

 

 PUSTEROMMET, Modum TILBYR :

 IoPT- Identitetsorientert Psykotraumeteori og terapi / inkl prosessamtaler. 

 

 PREP sertifisert kursleder ( samliv)/ Lav terskel

For deg, for dere to eller mindre gruppe .

Tilbud 5 ganger av 2 timer ,for 1 par av gangen, ( inkl materiell, og tilpasset "hjemmelekser")

WORK SHOPS

( Min fred,Min glede,  Min nøkkel.)

 EFT, emosjonell frigjøringsteknikk 

The Journey m m

FINN PRISER OG FLERE KURS I PRISLISTE.

 

 

 PUSTEROMMET, Modum støtter:

http://kailashskolen.com/blifadder 

og

Øvre Eiker for Kenya.