VELKOMMEN TIL:

Grupper, par, enetimer,

samt Lavterskel kurs i samarbeid med Ø.E.Frivillighetssentral og BUF dir.facebook: PUSTEROMMET,Modum/Marit JB

 

 

 IoPT- Identitetsorientert Psykotraumeterapi og teori .

 PREP sertifisert kursleder

 EFT

Selvhypnose

The Journey m m

 

 PUSTEROMMET, Modum støtter:

http://kailashskolen.com/blifadder 

 

 

  "Mine arrangement"

 http://www.pusterommet.biz/29319579

 

"En sårhet tidlig i livet,selv der ikke -synlig vold har skjedd, forvolder en smerte som betvinger flukt-og bedøvelsesstrategier som opprettholder sårheten og øker sårbarheten. Et barn som blir krenket i sin verdighet, blir til en voksen som ikke verdsetter liv og helse. "

 

fra "Hvordan krenkede barn blir syke voksne" av Anna Luise Kirkengen , prof. i allmennmedisin ogAne Brandtzæg Næss medisinstudent.