Mob: 40230224

Modum, Hokksund og Drammen

 

 

VELKOMMEN TIL:

Traumeterapi IoPT, Identitetsorientert psykotraume teori og terapi.

Grupper, par, enetimer. Privat praksis og  off.oppdrag.

 

Trauma is not what happens to us, but what happens inside us.

Traume er ikke hva som skjedde oss, men hva det gjorde med oss.

Et traume forsvinner ikke av seg sjøl, slik som stress gjør.

Det ligger der, godt dyttet ned og fortrengt, og lager så mye unødvendig belastning for måten du møter livet på . Det er helt naturlig at du bruker ubevisste overlevelsesstrategier i møtet med det som trigger deg.

Sannheten snur det hele, kun sannhet heler ! 

 

Se: http://www.pusterommet.biz/29319579

 

 

"En sårhet tidlig i livet,selv der ikke -synlig vold har skjedd, forvolder en smerte som betvinger flukt-og bedøvelsesstrategier som opprettholder sårheten og øker sårbarheten. Et barn som blir krenket i sin verdighet, blir til en voksen som ikke verdsetter liv og helse. "

 

 

 

fra "Hvordan krenkede barn blir syke voksne" av Anna Luise Kirkengen , prof. i allmennmedisin ogAne Brandtzæg Næss medisinstudent.

 

 

 

 

 

 

 

MULIGHET OGSÅ FOR :  

 

Gratis ( følg med vdr 2019)

Begge grupper er nå fulltegnet...

 

"Fra Romantikk til Realitet" er et samarbeid med Ø.E.Frivillighetssentral/ Kultur og Livskraft etaten,  samt  BUF dir,

Jeg og min assistent Anja  holder disse dager.

For deg som vil lære enkle teknikker for et bedre kjæresteliv, eller forberede deg til det neste forholdet ditt...

Vi bruker forskjellige enkle innfallsvinkler, bl.a PREP,  for et bedre samliv, det er absolutt for dere to, men også for deg som vil lære noe, som gagner din lille familie. Undervisning, som kan ha en terapeutisk virkning, selvutvikling /bevisstgjøring, absolutt noe for deg som synes parforhold er oppskrytt.. eller kanskje du fremdeles leiter etter ' den rette for deg og dine barn.

I 2019 har vi lokaler i det kommunale Aktivitetshuset Optignisten,  i Hokksund.

 

 facebook: PUSTEROMMET,Modum/Marit JB

 

 

  PUSTEROMMET, Modum TILBYR :

 IoPT- Identitetsorientert Psykotraumeteori og terapi / inkl prosessamtaler. 

 

 PREP sertifisert kursleder ( samliv)/ Lav terskel

For deg, for dere to eller mindre gruppe .

 

Tilbud 5 ganger av 2 timer ,for 1 par av gangen, ( inkl materiell, og tilpasset "hjemmelekser")

 

WORK SHOPS

( Min fred,Min glede,  Min nøkkel- 

pust/avspenningstekninn, kunst øvelser med masse farger, og konstellasjoner/ resonansprosess på intensjonens 3 ord- (bruker Franz Rupperts teorier)

 

 EFT, emosjonell frigjøringsteknikk . tapping into peace.

The Journey m m

FINN PRISER OG FLERE KURS I PRISLISTE.

 

 

 PUSTEROMMET, Modum støtter:

http://kailashskolen.com/blifadder 

og

Øvre Eiker for Kenya.