Mob: 40230224

Modum, Hokksund og Drammen

 

 

VELKOMMEN TIL:

Traumeterapi IoPT, Identitetsorientert psykotraume teori og terapi.

Grupper, par, enetimer. Privat praksis og  off.oppdrag.

 

Trauma is not what happens to us, but what happens inside us.

Traume er ikke hva som skjedde oss, men hva det gjorde med oss.

Et traume forsvinner ikke av seg sjøl, slik som stress gjør. Stress aktiverer, traume paralyserer. 

Det ligger der, godt  fortrengt, og lager mye unødvendig belastning for måten du møter og oppfatter livet på . Det er helt naturlig at du bruker ubevisste overlevelsesstrategier i møtet med det som trigger deg.

 

Se de kjente forskere og leger uttale seg her: 

https://youtu.be/BqttCnhhOWo   trykk 2 ganger og du kommer til you tube.

 

 Se: http://www.pusterommet.biz/29319579

 "En sårhet tidlig i livet,selv der ikke -synlig vold har skjedd, forvolder en smerte som betvinger flukt-og bedøvelsesstrategier som opprettholder sårheten og øker sårbarheten. Et barn som blir krenket i sin verdighet, blir til en voksen som ikke verdsetter liv og helse. "

 

 fra "Hvordan krenkede barn blir syke voksne" av Anna Luise Kirkengen , prof. i allmennmedisin ogAne Brandtzæg Næss medisinstudent.

MULIGHET OGSÅ FOR :  

 

GRATIS ( sponset)  NÅ noen ledige plasser høsten 2019. 1 søndag pr måned, i Hokksund.

 

 "Fra Romantikk til Realitet" er et samarbeid med Ø.E.Frivillighetssentral/ Kultur og Livskraft etaten,  samt  BUF dir,

Jeg og min assistent Anja er de du møter på disse dagene.

For deg som vil lære enkle teknikker for et bedre kjæresteliv, eller forberede deg til det neste forholdet ditt...

Vi bruker forskjellige enkle innfallsvinkler, bl.a PREP,  for et bedre samliv, det er absolutt for dere to, men også for deg som vil lære noe, som gagner din lille familie. Enkel undervisning, selvutvikling /bevisstgjøring, absolutt noe for deg som synes parforhold er oppskrytt.. eller kanskje du fremdeles leiter etter "den rette" for deg? 

 

 

 facebook: PUSTEROMMET,Modum/Marit JB

 

 

  PUSTEROMMET, Modum TILBYR :

 IoPT- Identitetsorientert Psykotraumeteori og terapi / inkl prosessamtaler. 

 

 PREP sertifisert kursleder ( samliv)/ Lav terskel

For deg, for dere to eller mindre gruppe .

 

Tilbud 5 ganger av 2 timer ,for 1 par av gangen, ( inkl materiell, og tilpasset "hjemmelekser")

 

WORK SHOPS

( Min fred,  Min glede,  Min nøkkel- 

3 delt fulldags workshop, for max 5 deltakere

1. PUST, hypnoterapi

2. Enkel kunstterapeutisk øvelse

3. Resonansproses/ Konstellasjon med 3-4 ords intensjon  

(bruker prof. dr Franz Rupperts teorier)

Dyp egenutvikling, traumeterapi oppstart.

 

 EFT, emosjonell frigjøringsteknikk . tapping into peace.

The Journey m m

Opplæring i selvhypnose 

FINN PRISER OG FLERE KURS I PRISLISTE.

 

 

 PUSTEROMMET, Modum støtter:

http://kailashskolen.com/blifadder 

og

Øvre Eiker for Kenya.